Tumlarobservationer

Rapportering av tumlare

Tumlare är inte alltid lätta att få syn på och beroende på var du är i Sverige är de mer eller mindre vanliga. Om du har sett tumlare är vi tacksamma om du rapporterar detta till oss. Övriga valarter ska rapporteras in på www.valar.se.

Naturhistoriska riksmuseet samlar in rapporter om tumlare som ett led i forskningen om tumlarens förekomst och utbredning i våra vatten. Vi tar även in ett begränsat antal påträffade döda tumlare till museet för studier av deras hälsotillstånd.

För att kunna studera tumlare är vi beroende av rapporter från allmänheten. Därför är det viktigt att du fyller i så många av fälten som möjligt i formuläret. Ju fler uppgifter vi får desto större användning har vi av din observation. Namn och telefonnummer är obligatoriska uppgifter för att vid behov kunna kontakta dig t.ex. vid eventuell insamling av en död tumlare, för att rätta till felaktiga koordinater, eller för att bekräfta att det verkligen är en tumlare som har setts. Du kan läsa mer här om hur museet behandlar dina personuppgifter.

E-formulär

I slutet av formuläret kan du även bifoga en bild (jpeg, gif, png) om du vill. Svar på din rapport kommer sedan till den e-postadress du har angett.

Frågor markerade med * är obligatoriska och måste vara ifyllda.

Djurets tillstånd *

Observationsdatum *

Klockslag (ungefär)

Fyndplats *

Län

Observationsplats

Avstånd till djur (mellan antal meter)

till

Antal djur (mellan)

till

Varav kalvar (mellan)

till

Antal djur

Djurets längd

Förruttnelsegrad

Eventuell kommentar

Beskriv gärna tumlarens beteende

Bild

Om du har en eller flera bilder på den eller de tumlare eller annan val som du såg är vi tacksamma om du skickar den bilden eller bilderna till oss.
Får vi även använda din bild på www.nrm.se, fyll i att du godkänner publicering och vem som ska anges som fotograf.

Din information

Säkerhetskod *